Leetcode Note: Go - Single Number

Single Number - LeetCode
https://leetcode.com/problems/single-number/

 • Go 言語で取り組んだメモ

所感

 • number のペアを判定していけば実装できそう

回答

func singleNumber(nums []int) int {
  m := map[int]int{};
  for i := 0; i < len(nums); i++ {
    m[nums[i]]++
  }
  for key, value := range m {
    if value == 1 {
      return key
    }
  }
  return 0
}
 • map に番号と個数を登録
 • map に存在する番号のうち、個数が 1 のものを return する-