Leetcode Note: Go - Reverse String

Reverse String - LeetCode
https://leetcode.com/problems/reverse-string/

 • Go 言語で取り組んだメモ

所感

 • byte 配列が渡されるので反転操作する

回答

func reverseString(s []byte) {
  for i := 0; i < len(s) / 2; i++ {
    s[i], s[len(s) - i - 1] = s[len(s) - i - 1], s[i]
  }
}

ぶなん!